Deskundigen

Onderdeel van eis 4C1, die alleen geldt voor grote organisaties, is dat de organisatie op directieniveau minstens twee keer per jaar een dialoog voert met een NGO of deskundige over de ambitie van de CO2-reductiedoelstelling en de strategie van de organisatie en haar projecten. Het doel van de kritische dialoog is om te beoordelen of het thema daadwerkelijk prioriteit heeft binnen de directie van de organisatie en om suggesties te doen voor verbetering en het oppakken van nieuwe onderwerpen.

Dialoog

Om deze dialoog te faciliteren stelt SKAO een pool van deskundigen op waaruit organisaties desgewenst een deskundige kunnen kiezen. Het is echter ook mogelijk dat een bedrijf zelf een deskundige voor deze pool voordraagt aan SKAO. Zie hiervoor de Procedure en Criteria.

Inspiratielijst: Dit document is een Inspiratielijst voor de Deskundigen of NGO’s voor het voeren van de dialoog met grote organisaties (CO2 -Prestatieladder eis 4C1). Dit document is niet normatief en kan ter inspiratie voor de dialoog gebruikt worden. Een deskundige kan organisaties derhalve niet verplichten om bepaalde documenten o.i.d. aan te leveren.

In het kader van de uniformiteit gaat SKAO uit van een tarief per gesprek van maximaal € 600, uitgaande van een halve dag werk. Voor de specifieke tekst over de dialoog verwijzen wij naar Handboek 3.1 (eis 4.C.1 vanaf pagina 77).

Pool van deskundigen


Michel van Gorp Onafhankelijk energie- en milieuadviseur
 

Onafhankelijk en door de Vlaamse overheid erkend milieuadviseur (milieucoördinator A) en ex-docent aan de Karel de Grote Hogeschool (Onderwijsgroep Management & Technologie) te Antwerpen. Jarenlang gastdocent aan de Universiteit Antwerpen (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling - IMDO). Daarvoor werkzaam bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).
Expertise: milieu, bedrijfsinterne milieuzorg, MVO, duurzame bedrijfsstrategieën.Luc de Bock Senior Researcher en technologisch adviseur bij BRRC (Belgian Road Research Center)
 

Als onderzoeker en adviseur bij het onafhankelijke onderzoekscentrum voor de wegenbouw in België. Werkzaam rond vele aspecten van wegenbouw en milieu, met focus op circulariteit en duurzaamheid. 

Expertise: duurzaamheid van asfalt en beton. Sectorspecifieke deskundige inzake wegenbouw.Andre Nijhof Professor Sustainable Business and Stewardship, Nyenrode Business Universiteit
 

André Nijhof studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij diezelfde universiteit op het gebied van organisatieverandering rond maatschappelijke vraagstukken. Na zijn promoveren heeft hij 6 jaar als senior consultant gewerkt aan integrale managementsystemen, verduurzaming van ketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen en was hij voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. Sinds 2016 is André hoogleraar Sustainable Business & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt executive onderwijs zoals Finance in Transitie en de MVO Expeditie, verzorgt in-company programma’s zoals Frontrunners in Stewardship en leidt onderwijsvakken over duurzaamheid en innovatie in de BSc, MSc, MBA en governance programma’s van Nyenrode. Dit onderwijs bouwt voort op zijn onderzoek naar duurzame markttransformatie in diverse sectoren en de wijze waarop koplopers maatschappelijk commitment verankeren in de kernprocessen van een organisatie.Nele de Belie Professor en directeur van het Laboratorium Magnel-Vandepitte voor bouwkundige constructies en bouwmaterialen, Universiteit Gent
 

Professor en directeur van het Laboratorium Magnel-Vandepitte voor bouwkundige constructies en bouwmaterialen, Universiteit Gent.

Nele staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep “beton en milieu” die de duurzaamheid en milieu-impact van het materiaal beton bestudeert. Dit omvat ook het onderzoek van alternatieve bindmiddelen in het kader van een circulaire economie.

Expertise: duurzaamheid van beton (durability and sustainability)Hans Kröder Internationaal expert duurzaamheid
 

Hans Kröder is internationaal expert duurzaamheid en heeft meer dan zeventig organisaties begeleid in private en publieke sector op weg naar een duurzame strategie en de implementatie ervan. Hans was direct betrokken bij de wereldwijde ontwikkeling van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility en ISO 20400 Sustainable Procurement en sinds begin 2019 bij een nieuwe internationale richtlijn voor ‘Circular Economy’. Voor het Nationaal Duurzaamheid Instituut ontwikkelde hij de CO2 reductie pijler, gebaseerd op ISO 14064 en de CO2 Prestatieladder.
Expertise: MVO, MVI, Circulaire Economie, GRI, van strategie naar implementatieNiels van Geenhuizen Sustainability Leader bij Arcadis
 

Niels heeft jarenlange ervaring om organisaties te verduurzamen, zowel in Nederland als internationaal. Hij weet weerstand intern te onderkennen en weg te nemen. Hij weet duurzaamheid op strategisch niveau ambitieus maar realistisch vorm te geven, met altijd een directe connectie met hoe je dit kunt implementeren op de werkvloer. Niels vertaalt het duurzaamheidsbeleid van organisaties in concreet beleid en maatregelen die een positieve impact hebben op het milieu, de mensen en de business case. Daarnaast is Niels zeer actief op het vlak van duurzame mobiliteit binnen het bedrijfsleven van Nederland vanuit zijn voormalige rol binnen Anders Reizen (voorzitter) en De Reisbeweging (bestuurslid) en was vanuit die rollen ook betrokken bij het Klimaatakkoord (lid sub-tafel Zakelijke Mobiliteit). Je kunt Niels vragen voor generieke duurzame thema’s vanuit zijn jarenlange ervaring als duurzaamheidsleider binnen Arcadis of meer specifiek over duurzame mobiliteit, duurzame operatie, duurzaam bouwen, duurzame gebiedsontwikkeling of energietransitie.Michaël Steenbergen Assistant Professor/Universitair Docent Dynamics & Durability of Structural Interfaces, TU Delft
 

Michaël is werkzaam binnen de afdeling Engineering Structures van de faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft. Met zijn interdisciplinaire team richt hij zich op de fysica van degradatie en life-cycle-proof ontwerpen van dynamisch belaste (transport)systemen. Voorbeelden zijn de rol van oppervlakteconditionering van de spoorstaaf op de verdere levensduurprestatie in termen van slijtage en rolling contact fatigue, en het benchmarken van het traditionele spoorontwerp en -onderhoud vanuit het oogpunt van minimalisatie van liggingsdegradatie en trillingsemissie. Vanuit zijn onderzoek speelt hij een toonaangevende rol bij technische innovaties in de Europese railsector.

Naast zijn academische rol heeft Michaël een adviesbureau dat zich richt op het identificeren, analyseren en voorkomen van metallurgische/tribologische schade in systemen/constructies onderhevig aan dynamische belasting.Geert Bergsma Manager Life Cycle Analysis department bij CE Delft
 

Als manager van LCA-projecten binnen CE Delft is Geert verantwoordelijk voor onder andere projectaquisitie, project management en stakeholder dialogen. Geert heeft ervaring opgedaan op het gebied van LCA studies van producten, materiaal en verpakking. Ook is hij expert in LCA van voedselproducten, duurzam afvalmanagementsystemen en bezit hij kennis over duurzaamheid, bio-energie en bio-brandstof. In zijn functie werkt Geert met onder meer overheden, maatschappelijke organisaties en de industrie. 

Expertise: Life Cycle Analysis (LCA)Elske van de Fliert Expert duurzame mobiliteit
 

Grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden. Sinds 2004 bezig op het gebied van duurzaamheid, sinds 2007 specifiek op het gebied van het wagenpark en de mobiliteit.

Expertise: duurzame mobiliteitFrits Wuts CO2-Prestatieladder consultant
 

Voorheen MVO manager en o.a. verantwoordelijk voor behoud van de CO2-Prestatieladder van InTraffic en ICT Group nv

Expertise: kennis in opzetten van en behouden van o.a. de CO2 Prestatieladder, opzet en invulling van ketenanalyses, voortgangsrapportages, duurzaamheid tooling, kennis van EED’s, Ecovadis etc.

Sectorspecifieke deskundige voor ICTSerge de Gheldere oprichter en CEO
 

Oprichter en CEO van Futureproofed, klimaatambassadeur bij ‘The Climate Project’ voor Al Gore, raadslid van het Euro-Mediterranen Energy Efficiency Forum en mede-oprichter van de Klimaatzaak in België.
Expertise: Serge beschikt over een zeer brede strategische kennis betreft energie en klimaat.Cees van Rhee Professor Dredging Engineering aan de TU Delft
 

De rode draad in Prof. Dr. Ir. Van Rhee zijn carrière is baggeren. Hij heeft bij verschillende organisaties gewerkt op dit gebied en is gepromoveerd op dit onderwerp.
Expertise: Baggertechnologie, Energie. Sectorspecifieke deskundige voor Waterbouwers. Wim Turkenburg Natuurkundige, emeritus hoogleraar Science, Technology and Society verbonden aan de Universiteit Utrecht en adviseur energie en milieu
 

Former director of Copernicus Institute of Sustainable Development. Also board member ECN International Energy Initiative, ipcc, ETC.
Expertise: Energy and the environment, including climate change caused by people.Frans Rooijers Directeur CE Delft
 

Sinds 1990 werkzaam bij CE Delft. Eerst als adviseur/onderzoeker energie en vanaf 1999 als directeur. Daarvoor energiecoördinator bij gemeente Velsen. Hij studeerde Elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft.
Expertise: Elektriciteitsvoorziening, energie in de gebouwde omgeving, overheidsinstrumenten.Dian Phylipsen Phylipsen Climate Change Consulting / SQ Consult
 

Daarvoor onder andere werkzaam geweest bij Ecofys in verschillende rollen op het gebied van klimaatverandering en energie.
Expertise: klimaatverandering, energie, industriële energie-efficiëntie, emissiehandelMirjam Harmelink Harmelink Consulting / SQ Consult
 

Onder andere werkzaam (geweest) op het gebied van energie en klimaat als programmamanager bij Utrechtse energie bij gemeente Utrecht, Unitmanager en senior consultant bij Ecofys, programmamanager bij SenterNovem en onderzoeker bij het RIVM.
Expertise: klimaatbeleid, duurzame energie, energie-efficiëntie, (duurzame) warmteKornelis Blok Hoogleraar Energy Systems Analysis bij de TU Delft en lead author bij het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC)
 

Daarvoor o.a. werkzaam geweest als oprichter en directeur van adviesbureau Ecofys en als hoogleraar duurzame energie bij de Universiteit Utrecht. Tevens speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een Europees en internationaal klimaatbeleid. 

Expertise: allround energie expert, energie efficiency verbetering, duurzame energieproductieMonique Voogt SQ Consult, Managing director en mede-oprichter Sustainable Quality (SQ) Consult
 

Daarvoor verschillende rollen in duurzame energie en klimaatadvisering, onder andere als onderzoeker aan de Universiteit Twente en bij het ECN, en als directeur energie en klimaatstrategie bij Ecofys.
Expertise: Duurzame energie en klimaatverandering