arrow_back

SKAO publiceert ambities en prioriteiten 2022 - 2024

De nieuwe publicatie  “Ambities en Prioriteiten 2022 - 2024” is het 3-jaren strategie van SKAO en vormt de rode draad voor haar werkzaamheden. De ambities en Prioriteiten voor de periode 2022 – 2024 zijn tot stand gekomen op basis van input van het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SKAO en zes focus groep gesprekken met allerlei mensen uit de praktijk: kleine en grote bedrijven, relatief lang en kort gecertificeerde organisaties uit verschillende sectoren, adviseurs, inkopers, NGO’s, beleid en internationale context.


In dit document worden de vijf nieuwe Ambities en Prioriteiten 2022 – 2024 kort toegelicht met een plan van aanpak om deze ambities concreet te verwezenlijken. Deze vijf zijn als volgt:

  • Publicatie handboek 4.0
  • De impact van de CO2-Prestatieladder beter monitoren
  • Meer kruisbestuiving tussen certificeren en aanbesteden bij overheden
  • De CO2-Prestatieladder wordt gezien als een hulpmiddel om aan energie- en klimaatwetgeving te voldoen
  • Implementatie van de CO2-Prestatieladder in meer landen in Europa

>> Download hier de Ambities en Prioriteiten 2022 – 2024

Prev:
Next: